Protokoll

Akava-Ålands högsta beslutanderätt utövas av föreningsmöten. Vårmötet hålls före utgången av maj och då fastställs föregående års bokslut samt verksamhetsberättelse. Valberedning tillsätts. Under höstmötet som hålls senast i slutet av november fastställs budget och verksamhetsplan för följande år. Ordförande och styrelse samt verksamhetsgranskare väljs vartannat år.

Länkar till protokoll