Avtal

Akava-Åland ingår och undertecknar arbets- och tjänstekollektivavtal med Kommunala Avtalsdelegationen, Ålands Landskapsregering samt Ålands Lagting. På kommunala sidan undertecknar föreningen det Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivet (AKTA), Undervisningssektorns avtal (UKTA), Tekniska sektorns avtal (TS). För de landskapsanställda medlemmarna undertecknas det Allmänna avtalet, Undervisningssektorns avtal inklusive Årsarbetstidsavtalet samt ÅHS avtalet inklusive läkarbilagorna. Ytterligare undertecknas avtal för medlemmar vid Ålands Lagting.

Gällande tjänste- och arbetskollektivavtal