Medlemsföreningar

Till Akava-Åland hör 30 Akavaförbund. Man kan ansluta sig till ett Akavaförbund utgående från studieområde, examen, yrke eller tjänsteställning. Akavaförbunden betjänar sina medlemmar genom hela yrkesbanan genom medlemskaps- och rådgivningsärenden och intressebevakning.

Föreningar
Ålands lärare i småbarnspedagogik r.f. » fsl.fi
Hälsovetenskapernas akademiska ledare och experter r.f. » taja.fi
Handels och kulturlärarna i Finland » oaj.fi
Tekniska läroanst. lärarförbund TOOL » tool.fi
Allmänna gruppen inom Akava-Åland r.f. består av: