Förhandlingsverksamhet

Akava-Ålands främsta uppgift är att ingå tjänstekollektivavtal inom offentliga sektorn. Tillsammans med styrelsen drar förhandlingschefen de stora riktlinjerna för förhandlingsverksamheten. Medlemsföreningarna skall lämna in önskemål och förslag inför kommande förhandlingar. Förhandlingschefen tillsammans med av styrelsen utsedda förhandlare gör sitt yttersta för att förverkliga fastslagna förhandlingskrav gentemot arbetsgivaren.

Utsedda förhandlare av Akava-Ålands styrelse för år 2024

Kommunala sektorn
Sociala sektorn

Lisa Starrin

(suppleant: Charlotta Eur)

Dagvården

Annett Jansson

(suppleant: Alexandra Andersson)

Undervisningssektorn

Karsten Steiner

(suppleant: Camilla Hellström)

Landskapssektorn
Hälsovården

Päivi Hämelahti

(suppleant: Crister Eriksson)

Undervisningssektorn

Kimmo Mattsson

(suppleant: Matias Waller)

Centralförvaltningen o underlydande myndigheter

Tomas Fellman

(suppleant: Magnus Gustafsson)