Förtroendemän

För att medlemmarna skall kunna få hjälp och information så snabbt som möjligt väljs förtroendemän. Huvudförtroendemännen och förtroendemännen är en bland medlemmarna på arbetsplatsen vald representant vid förvaltningen eller kommunen. Samtliga medlemmar inom offentliga sektorn har en förtroendeman. Förtroendemannens ställning samt rättigheter och skyldigheter regleras i förtroendemannaavtal. Förtroendemannen övervakar att avtalen som ingåtts följs samt hjälper till vid eventuella konflikter mellan medlem och arbetsgivare. För de medlemmar som jobbar inom den privata sektorn och inom kyrkan har vi ingen laglig förhandlingsrätt och därmed heller inga utsedda förtroendemän. I de fall det uppstår problem på arbetsplatsen sköter Akava-Åland den lokala intressebevakningen. Sedan 1.9.2012 fungerar förhandlingschefen vid Akava-Åland som förtroendeman för medlemmar anställda vid Ålands lagting.

Förtroendemän för Akava-Ålands rf:s medlemsföreningars medlemmar

Mandatperiod 01.08.2023 - 31.07.2026

För landskapets anställda

Ål. Högskola

FM: Matias Waller Länk till att skriva mail till Matias Waller (TEK)

Vice FM: Johan Hansen (Ål.gymnasielärare)

Ålands Lyceum, Ål. Musikinstitut

FM: Ann-Kristin Dahlblom-Mattsson Länk till att skriva mail till Ann-Kristin Dahlblom-Mattsson (Ål. Lärarförening)

Vice FM: Anne Almkvist (Ål. Lärarförening)

Ålands Yrkesgymnasium, Ål. Folkhögskola, HFM

FM: Kimmo Mattsson Länk till att skriva mail till Kimmo Mattsson (Ål. Gymnasielärare)

Vice FM: Raili Pakanen (Ål. Gymnasielärare)

Centralförvaltningen

FM: Tomas Fellman Länk till att skriva mail till Tomas Fellman (Högskoleutbildade Samhällsvetare)

Vice FM: Per Ringsby (Finlands Ekonomer)

HUVUDFÖRTROENDEMAN FÖR LANDSKAPSANSTÄLLDA

FM: Kimmo Mattsson Länk till att skriva mail till Kimmo Mattsson

Kulturbyrån

FM: Kontakta Tomas Fellman Länk till att skriva mail till Kontakta Tomas Fellman

Vice FM: Vakant

Polisen

FM: Stefan Karlsson Länk till att skriva mail till Stefan Karlsson (Ålands Polisförening)

FM: Victor Erikslund Länk till att skriva mail till Victor Erikslund (Ålands Polisförening)

Primärvården

FM: Micael Strandell Länk till att skriva mail till Micael Strandell (Finl. Läkarförbund)

Vice FM: Vakant

Psykiatrin

FM: Crister Eriksson Länk till att skriva mail till Crister Eriksson (Finl. Psykologförbund)

Vice FM: Katarina Dahl-Aldeborg (Talentia-Åland)

Specialsjukvården, Ålands Centralsjukhus

FM: Tom Kaunismaa Länk till att skriva mail till Tom Kaunismaa (Finl.Läkarförbund)

Vice FM: Vakant


För kommunalt anställda

Lärare i barnomsorgen samt alla övriga akavaiter på landsbygden exkl.KST

HFM: Annett Jansson Länk till att skriva mail till Annett Jansson (Ål.lärare i småbarnspedagogik)

Vice HFM: Vakant

Mariehamns stad samt KST

HFM: Sara Kemetter Länk till att skriva mail till Sara Kemetter (Ål. Lärarförening)

Vice HFM: Majvor Nordwall-Kjäll (Ål. Barnträdgårdslärare)

Samtliga lärare (exkl. Mariehamn)

HFM: Karsten Steiner Länk till att skriva mail till Karsten Steiner (Ål. Lärarförening)

Vice HFM: Anette Aalto-Hardy (Ål.Lärarförening)