Akava Åland

Förteckning över Akava-Åland r.f:s Medlemsföreningar

Föreningens namn

Hemsida

Agronomförbundet www.agronomiliitto.fi
Ålands polisförening r.f. www.polisforeningen.ax 
Akavas Specialorgnisationer www.akavanerityisalat.fi/sv
Finlands Farmaciförbund www.farmasialiitto.fi/pa_svenska
   
Finlands Företagshälovårdareförbund   www.stthl.net
Loimu www.loimu.fi/sv
Ålands Psykologförening www.psyli.fi/pasvenska
Finlands Talterapeutförbund      www.puheterapeuttiliitto.fi
Finlands Tandläkarförbund    www.hammaslaakariliitto.fi
Finlands Veterinärförbund    www.sell.fi/index.php?id=381
Handels och kulturlärarna i Finland      www.oaj.fi/sko
Tekniska läroanst. lärarförbund TOOL    www.tool.fi
Ålands Barnträdgårdslärare      www.lastentarha.fi
Finlands Läkarförbund (Ål.lokalavd.)    www.laakariliitto.fi
Ålands lärarförening      www.lararforeningen.ax
Ålands Gymnasielärare    www.fsl.fi
Talentia Åland      www.talentia.fi
Hälsovetenskapernas akademiska ledare och experter r.f.      www.taja.fi
     
Ålands Vårdlärare      www.oaj.fi
Högskoleutbildade samhällsvetare      www.yhteiskunta-ala.fi/se/
Kyrkliga fackförbund inom Akava, AKI      www.akiliitot.fi/00010125-pa-svenska
Musiklärarförbundet i Finland, SMOL      www.oaj.fi/smol
LEO      www.oaj.fi
Diakoniarbetarnas förbund     www.dtl.fi
Finlands Arkitektförbund SAFA     www.safa.fi
Finlands hälsovårdarförbund www.terveydenhoitajaliitto.fi
Juristförbundet www.lakimiesliitto.fi
DIFF - Ingenjörerna i Finland www.diff.fi/

Allmänna gruppen inom Akava-Åland r.f. som består av:

 
Finlands Ekonomer     www.ekonomit.fi/web/sv
Teknikens Akademikerförbund       www.tek.fi/sv