Akava Åland

Förtroendemän

För att medlemmarna skall kunna få hjälp och information så snabbt som möjligt väljs förtroendemän. Huvudförtroendemännen och förtroendemännen är en bland medlemmarna på arbetsplatsen vald representant vid förvaltningen eller kommunen. Samtliga medlemmar inom offentliga sektorn har en förtroendeman. Förtroendemannens ställning samt rättigheter och skyldigheter regleras i förtroendemannaavtal. Förtroendemannen övervakar att avtalen som ingåtts följs samt hjälper till vid eventuella konflikter mellan medlem och arbetsgivare. För de medlemmar som jobbar inom den privata sektorn och inom kyrkan har vi ingen laglig förhandlingsrätt och därmed heller inga utsedda förtroendemän. I de fall det uppstår problem på arbetsplatsen sköter Akava-Åland den lokala intressebevakningen.  Sedan 1.9.2012 fungerar förhandlingschefen vid Akava-Åland som förtroendeman för medlemmar anställda vid Ålands lagting.

 

Förtroendemän för Akava-Ålands rf:s medlemsföreningars medlemmar
Mandatperiod 1.8.2019 - 31.7.2022

För landskapets anställda 

Ålands Hälso- och Sjukvård

 

 
Specialsjukvården, Ålands Centralsjukhus FM
Vice FM
Tom Kaunismaa, Finl.Läkarförbund
Ylva Lindström, Finl.Farmaciförbund
Psykiatrin FM
Vice FM
Crister Eriksson, Finl. Psykologförbund
Katarina Dahl-Aldeborg, Talentia-Åland
Primärvården FM
Vice FM
Mogens Lindén, Finl. Läkarförbund
Maj Heilimo-Branders, Finl. Tandläkarförbund

Centralförvaltningen

FM
Vice FM
Tomas Fellman, Högskoleutbildade Samhällsvetare
Per Ringsby, Finlands Ekonomer

Museibyrån

FM
Vice FM
Silvana Fagerholm-Sjöblom, Akavas Spec.org.
Jenni Lucenius, Akavas Specialorganisationer

Polisen

FM
FM
Stefan Karlsson, Ålands Polisförening 
Victor Erikslund, Ålands Polisförening 
Ålands Lyceum, Ål. Musikinstitut FM
Vice FM
Ann-Kristin Dahlblom-Mattsson, Ål. Lärarförening
Anne Almkvist, Ål. Lärarförening
Ålands Yrkesgymnasium, Ål. Folkhögskola HFM
Vice FM
Kimmo Mattsson, Ål. Gymnasielärare
Raili Pakanen, Ål. Gymnasielärare
Ål. Högskola FM
Vice FM
Vakant
Vakant

 

För kommunalt anställda

Mariehamns stad HFM
Vice HFM
Sune Alén, Ål. Lärarförening
Majvor Nordwall-Kjäll, Ål. Barnträdgårdslärare
Samtliga lärare (exkl. Mariehamn) HFM
Vice HFM
Karsten Steiner, Ål. Lärarförening karsten.steiner(at)ghs.ax
Monica Storgård, Ål.Lärarförening
     
Barnträdgårdslärare, socialarbetare samt
alla övriga akavaiter på landsbygden och Ål.omsorgsförbund
HFM
Vice HFM
Annett Jansson
vakant