Akava Åland

Förhandlingsverksamhet

Akava-Ålands främsta uppgift är att ingå tjänstekollektivavtal inom offentliga sektorn. Tillsammans med styrelsen drar förhandlingschefen de stora riktlinjerna för förhandlingsverksamheten. Medlemsföreningarna skall lämna in önskemål och förslag inför kommande förhandlingar. Förhandlingschefen tillsammans med av styrelsen utsedda förhandlare gör sitt yttersta för att förverkliga fastslagna förhandlingskrav gentemot arbetsgivaren.

 

Följande personer är utsedda till förhandlare år 2019 av Akava-Ålands styrelse:


Kommunala sektorn

Undervisningssektorn: Sune Alén (suppleant Camilla Hellström)

Sociala sektorn: Paulina Eklund 

Dagvården: Annett Jansson 

Landskapssektorn

Undervisningssektorn: Kimmo Mattsson (suppleant Samu Mäkelä)

Hälsovården: Päivi Hämelahti (suppleant Crister Eriksson)

Centralförvaltningen, Polisen och Museibyrån: John Farell (suppleant Silvana Fagerholm-Sjöblom)