Akava Åland

Om Akava Åland

Akava-Åland r.f. är en fristående centralorganisation för Akavaförbund med medlemmar som bor och arbetar på Åland. Föreningens främsta uppgift är att förhandla fram tjänstekollektivavtal inom offentliga sektorn. I dagsläget har 30 Akavaförbund med totalt ca 1100 medlemmar på Åland anslutit sig till Akava-Åland.

Intressebevakningen för dessa medlemmar, som arbetar både inom offentliga och privata sektorn, sköts av Akava-Åland. För att förverkliga ändamålet gör föreningen framställningar, förhandlar, ingår avtal, ger utlåtanden samt bevakar tillämpningen av ingångna avtal.

 

Aktuellt

Den 6.2.19 kommer Akava-Åland att arrangera ett framtidsseminarium öppet för alla intresserade i Alandica. Rubriken är Åland-ett kunskapssamhälle, Högskolan på Ålands roll. Programmet hittar du här: visa

 

HÖSTMÖTE

Akava-Ålands höstmöte hölls onsdagen den 21.11.2018. Sune Alén fortsätter som ordförande år 2019.

Verksamhetsplan och budget för år 2019 fastställdes. Här hittar du protokollet från föreningens höstmöte. Visa 

 

Kontaktuppgifter

Storagatan 14
22100 MARIEHAMN
Tel. 018-163 48
akava-a(at)aland.net


Ordförande

Sune Alén
Tel. 0457-313 4129
sune.alen(at)
mariehamn.ax

Förhandlingschef
Maria Hagman
Tel. 0457 3445 555 


 

Organisations-
sekreterare
Kerstin Haldin
Tel. 018-163 48