Akava Åland

Om Akava Åland

Akava-Åland r.f. är en fristående centralorganisation för Akavaförbund med medlemmar som bor och arbetar på Åland. Föreningens främsta uppgift är att förhandla fram tjänstekollektivavtal inom offentliga sektorn. I dagsläget har 30 Akavaförbund med totalt ca 1100 medlemmar på Åland anslutit sig till Akava-Åland.

Intressebevakningen för dessa medlemmar, som arbetar både inom offentliga och privata sektorn, sköts av Akava-Åland. För att förverkliga ändamålet gör föreningen framställningar, förhandlar, ingår avtal, ger utlåtanden samt bevakar tillämpningen av ingångna avtal.

 

Aktuellt

Akava-Ålands höstmöte hölls den 12.11.2019. Sune Alén fortsätter som ordförande 2020-2021. Budget och verksamhetsplan fastställdes.

Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 3.12. Konstituerande möte för år 2020  hålls i mitten av januari.

 

 

Kontaktuppgifter

Storagatan 14
22100 MARIEHAMN
Tel. 018-163 48
akava-a@aland.net


Ordförande

Sune Alén
Tel. 0457-313 4129
sune.alen@edu.
mariehamn.ax

Förhandlingschef
Maria Hagman
Tel. 0457 3445 555 


 

Organisations-
sekreterare
Kerstin Haldin
Tel. 018-163 48